آبخوری

  • در دو جنس استیل و گالوانیزه
  • استیل 304 با قطر 1/5 میلی متر
  • شیر تخلیه فشار قوی برای تخلیه سریع ته نشین های داخل آبخوری
  • فلاپ محافظ فلوتر با 3 قفل برای جلوگیری از باز شدن توسط دام
  • فلوتر با ورودی آب یک اینچ
  • تعبیه جایگاه برای نصب المنت