پمپ آب متحرک

  • ساخت کمپانی ایتالیایی VENERONI
  • قابل نصب بر روی تراکتور و جابجایی آسان
  • انتقال آب در حجم وسیع از استخر، رود خانه و…
  • تامین نیروی محرکه از تراکتور
  • میزان انتقال آب 1000 متر مکعب در ساعت در طول 250 متر