پنکه سقفی زاویه دار

  • نسل جدی پنکه ها 
  • قابل تنظیم زاویه پنکه
  • طول پره ها 2 متر
  • پره های آلومینیومی آنالیز شده
  • قابلیت تنطیم دور پنکه ها تا 90 دور در دقیقه
  • بدون صدا و لرزش