کفپوش (MAT)

  • در دو طرح Diamond و King مناسب سازی شده برای استفاده در مکان های مختلف
  • ابعاد مدل Diamond: 1.2×1.9
  • ابعاد مدل King:  1.2×1.4
  • دارای دو استوک متفاوت در لایه زیرین برای افزایش نرمی و ارتجاعی
  • کاهش فشار وارد به سم
  • کاهش سر خوردن و کاهش نرخ حذف گاو ها به دلیل زمین گیری
  • افزایش بروز پرش فحلی به دلیل مناسب بودن بستر
  • کاهش بروز لنگش ، مصرف دارو، نیروی کارگری
  • افزایش تولید شیر
  • مکان های استفاده: لاین های شیردوشی، سالن انتظار شیردوشی، راه رو ها، فضای پشت آخور و آبخوری ها