استخدام کارشناس فروش

شرکت بادام فیدار فرتاک درنظر دارد کارشناس فروش استخدام کند مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر رشته تحصیلی: رشته های علوم دامی،دامپزشکی ،مدیریت بازرگانی MBA & DBA ویژگی و مهارتهای مورد نیاز : روابط عمومی بالا دارای صداقت و تعهدسازمانی روحیه کار تیمی، انضباط، مسئولیت پذیری مهارت فنون مذاکرات و فروشندگی مهارت پیگیری وبه سرانجام رساندن […]